*_ดอกไม้ไหวที่ปลายฟ้า_* http://dokmaiwai.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=14-03-2005&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=14-03-2005&group=5&gblog=17 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[-`๏’- เด็กดีดี VS. ผู้ใหญ่เลวเลว -`๏’-]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=14-03-2005&group=5&gblog=17 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=14-03-2005&group=5&gblog=17 Mon, 14 Mar 2005 13:16:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=01-07-2005&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=01-07-2005&group=5&gblog=16 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[- -']]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=01-07-2005&group=5&gblog=16 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=01-07-2005&group=5&gblog=16 Fri, 01 Jul 2005 16:31:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-03-2005&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-03-2005&group=5&gblog=15 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[@~(^_^)~@ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-03-2005&group=5&gblog=15 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-03-2005&group=5&gblog=15 Sun, 13 Mar 2005 2:27:58 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-02-2005&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-02-2005&group=5&gblog=14 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[= = รัก กับ หลง = =]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-02-2005&group=5&gblog=14 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-02-2005&group=5&gblog=14 Sun, 13 Feb 2005 16:46:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=29-11-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=29-11-2006&group=5&gblog=13 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[>>> To Someone... <<< part II]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=29-11-2006&group=5&gblog=13 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=29-11-2006&group=5&gblog=13 Wed, 29 Nov 2006 10:49:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=21-06-2005&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=21-06-2005&group=5&gblog=12 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[+ ขอนแก๊น ขอนแก่น +]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=21-06-2005&group=5&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=21-06-2005&group=5&gblog=12 Tue, 21 Jun 2005 16:25:49 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-03-2005&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-03-2005&group=5&gblog=11 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[กาทู้ร้างงงง...! ! ! ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-03-2005&group=5&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-03-2005&group=5&gblog=11 Thu, 10 Mar 2005 16:34:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=11-08-2005&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=11-08-2005&group=5&gblog=10 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับ มา แล้น...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=11-08-2005&group=5&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=11-08-2005&group=5&gblog=10 Thu, 11 Aug 2005 17:27:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=08-08-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=08-08-2007&group=4&gblog=12 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[~ ~ เกาหลีใต้ : SOUTH KOREA ~ ~ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=08-08-2007&group=4&gblog=12 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=08-08-2007&group=4&gblog=12 Wed, 08 Aug 2007 14:56:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-08-2006&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-08-2006&group=4&gblog=11 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ S A M E T ~*~]]> > วันแม่ที่ samet ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-08-2006&group=4&gblog=11 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-08-2006&group=4&gblog=11 Wed, 30 Aug 2006 8:22:42 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-05-2005&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-05-2005&group=4&gblog=10 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ หาดจอมเทียน ~*~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-05-2005&group=4&gblog=10 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-05-2005&group=4&gblog=10 Mon, 30 May 2005 14:58:19 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=16-04-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=16-04-2009&group=10&gblog=1 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[ภารกิจ Diet - Start]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=16-04-2009&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=16-04-2009&group=10&gblog=1 Thu, 16 Apr 2009 15:20:50 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=04-03-2005&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=04-03-2005&group=8&gblog=1 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[ค น - ส อ ง - ค น]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=04-03-2005&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=04-03-2005&group=8&gblog=1 Fri, 04 Mar 2005 15:30:29 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=05-04-2005&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=05-04-2005&group=5&gblog=9 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[กลับมาแล้นนนน...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=05-04-2005&group=5&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=05-04-2005&group=5&gblog=9 Tue, 05 Apr 2005 13:40:14 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=29-03-2005&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=29-03-2005&group=5&gblog=8 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[**เมษายน-เดือนนี้ที่รอคอย**]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=29-03-2005&group=5&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=29-03-2005&group=5&gblog=8 Tue, 29 Mar 2005 11:57:21 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=18-02-2005&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=18-02-2005&group=5&gblog=6 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[My sadness : 1 ปีที่ผ่านมา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=18-02-2005&group=5&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=18-02-2005&group=5&gblog=6 Fri, 18 Feb 2005 17:29:40 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=21-04-2005&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=21-04-2005&group=5&gblog=5 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไปไหนดีน๊า]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=21-04-2005&group=5&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=21-04-2005&group=5&gblog=5 Thu, 21 Apr 2005 10:38:02 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=19-10-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=19-10-2006&group=5&gblog=4 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[>>> To Someone... <<<]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=19-10-2006&group=5&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=19-10-2006&group=5&gblog=4 Thu, 19 Oct 2006 10:16:16 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=09-03-2005&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=09-03-2005&group=5&gblog=3 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[: : I'm tried : :]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=09-03-2005&group=5&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=09-03-2005&group=5&gblog=3 Wed, 09 Mar 2005 21:30:56 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-05-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-05-2005&group=5&gblog=2 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[ปัด ฝุ่น B L O G]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-05-2005&group=5&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=13-05-2005&group=5&gblog=2 Fri, 13 May 2005 17:11:00 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=14-02-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=14-02-2005&group=5&gblog=1 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[...My Valentine...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=14-02-2005&group=5&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=14-02-2005&group=5&gblog=1 Mon, 14 Feb 2005 12:04:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=20-09-2005&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=20-09-2005&group=4&gblog=9 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[~ j o m t i e n ~]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=20-09-2005&group=4&gblog=9 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=20-09-2005&group=4&gblog=9 Tue, 20 Sep 2005 8:08:53 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=18-04-2005&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=18-04-2005&group=4&gblog=8 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[เกาะช้าง]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=18-04-2005&group=4&gblog=8 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=18-04-2005&group=4&gblog=8 Mon, 18 Apr 2005 22:55:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=24-04-2005&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=24-04-2005&group=4&gblog=7 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[ไหว้พระที่...อ ยุ ธ ย า ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=24-04-2005&group=4&gblog=7 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=24-04-2005&group=4&gblog=7 Sun, 24 Apr 2005 13:54:28 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=04-01-2005&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=04-01-2005&group=4&gblog=6 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[+ + + รับ ลม หนาว + + +]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=04-01-2005&group=4&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=04-01-2005&group=4&gblog=6 Tue, 04 Jan 2005 17:08:13 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=09-11-2005&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=09-11-2005&group=4&gblog=5 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[~ Hong Kong ~ part II]]> > PART II จ้า ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=09-11-2005&group=4&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=09-11-2005&group=4&gblog=5 Wed, 09 Nov 2005 18:12:48 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=03-11-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=03-11-2005&group=4&gblog=4 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[~ Hong Kong ~ ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=03-11-2005&group=4&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=03-11-2005&group=4&gblog=4 Thu, 03 Nov 2005 8:23:23 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-04-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-04-2006&group=4&gblog=3 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ tour ธรรมชาติ ที่กุ้ยหลิน ~*~]]> > tour ธรรมชาติ ที่กุ้ยหลิน ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-04-2006&group=4&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-04-2006&group=4&gblog=3 Mon, 10 Apr 2006 18:07:27 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-06-2005&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-06-2005&group=4&gblog=2 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[~*~ หาดจอมเทียน ~*~ <part II>]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-06-2005&group=4&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=10-06-2005&group=4&gblog=2 Fri, 10 Jun 2005 21:55:31 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=11-04-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=11-04-2005&group=4&gblog=1 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[Hong Kong – Macau]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=11-04-2005&group=4&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=11-04-2005&group=4&gblog=1 Mon, 11 Apr 2005 11:42:55 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-12-2004&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-12-2004&group=1&gblog=3 http://dokmaiwai.bloggang.com/rss <![CDATA[.... W E L C O M E ....]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-12-2004&group=1&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=dokmaiwai&month=30-12-2004&group=1&gblog=3 Thu, 30 Dec 2004 12:22:28 +0700